Haslo: Rifbjerg Klaus

Rifbjerg [rịfbjär] Klaus, ur. 15 XII 1931, Kopenhaga, pisarz duński; w obyczajowych powieściach (Chroniczna niewinność) i opowiadaniach kryt. opis współcz. zjawisk i nastrojów społ.; scenariusze film., sztuki teatr., wiersze, eseje, publicystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowUSTAWA O BIBLIOTEKACH, podstawa prawna funkcjonowania bibliotek w Polsce, uchwalona w 1997 r., określa typy bibliotek, sposoby ich zakładania i likwidowania, określa ich podstawowe zadania, powołuje Krajową Radę Biblioteczną, która jest koordynatorem ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych.

Promocje