Haslo: Rifbjerg Klaus

Rifbjerg [rịfbjär] Klaus, ur. 15 XII 1931, Kopenhaga, pisarz duński; w obyczajowych powieściach (Chroniczna niewinność) i opowiadaniach kryt. opis współcz. zjawisk i nastrojów społ.; scenariusze film., sztuki teatr., wiersze, eseje, publicystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG DZIAŁOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego rzeczowego; szereguje opisy katalogowe według klasyfikacji pierwszego rzędu na działy podstawowe, uwzględniającej ich logiczną kolejność i współrzędność, bez stosowania dalszych podziałów. Liczba działów zależy od charakteru biblioteki, wielkości i rodzajów jej zbiorów.

Promocje