Haslo: Rifbjerg Klaus

Rifbjerg [rịfbjär] Klaus, ur. 15 XII 1931, Kopenhaga, pisarz duński; w obyczajowych powieściach (Chroniczna niewinność) i opowiadaniach kryt. opis współcz. zjawisk i nastrojów społ.; scenariusze film., sztuki teatr., wiersze, eseje, publicystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje