Haslo: Rifbjerg Klaus

Rifbjerg [rịfbjär] Klaus, ur. 15 XII 1931, Kopenhaga, pisarz duński; w obyczajowych powieściach (Chroniczna niewinność) i opowiadaniach kryt. opis współcz. zjawisk i nastrojów społ.; scenariusze film., sztuki teatr., wiersze, eseje, publicystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZASIĘG BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zasięg bibliografii, jest określony przez cechy wydawniczo-formalne dokumentów zarejestrowanych w bibliografii: zasięg bibliografii autorski jest wyznaczony przez autorstwo zarejestrowanych dokumentów (np. w bibliografii osobowej); zasięg bibliografii chronologiczny wyznacza data wydania dokumentów (np. w bibliografii bieżącej, bibliografii retrospektywnej); inne rodzaje: zasięg bibliografii językowy; piśmienniczy; terytorialny.

Promocje