Haslo: Rifbjerg Klaus

Rifbjerg [rịfbjär] Klaus, ur. 15 XII 1931, Kopenhaga, pisarz duński; w obyczajowych powieściach (Chroniczna niewinność) i opowiadaniach kryt. opis współcz. zjawisk i nastrojów społ.; scenariusze film., sztuki teatr., wiersze, eseje, publicystyka.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSAMOKSZTAŁCENIE, samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności lub sprawności praktycznej z określonej dziedziny (dziedzin), prowadzone świadomie (z ewentualnym wykorzystaniem różnych form pomocy osób i instytucji) w celu np. wzbogacenia osobowości, doskonalenia pracy zawodowej, twórczego uczestniczenia w kulturze, rozwiązywania problemów osobistych. (warsztat samodzielnej pracy ucznia)

Promocje