Haslo: Rijswijk

Rijswijk [rẹisweik], m. w Holandii (prow. Holandia Południowa), na wybrzeżu M. Północnego; 47 tys. mieszk. (2005); ośr. mieszkaniowy i letnisko w zespole miejskim Hagi; 1697 traktaty pokojowe Francji z Anglią, Holandią, Hiszpanią i cesarzem, kończące wojnę 1689–97: Francja zatrzymała Alzację ze Starsburgiem oraz uznała panowanie Wilhelma III Orańskiego w Anglii.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje