Haslo: Rijswijk

Rijswijk [rẹisweik], m. w Holandii (prow. Holandia Południowa), na wybrzeżu M. Północnego; 47 tys. mieszk. (2005); ośr. mieszkaniowy i letnisko w zespole miejskim Hagi; 1697 traktaty pokojowe Francji z Anglią, Holandią, Hiszpanią i cesarzem, kończące wojnę 1689–97: Francja zatrzymała Alzację ze Starsburgiem oraz uznała panowanie Wilhelma III Orańskiego w Anglii.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG BIBLIOTECZNY, zbiór uporządkowanych według określonych zasad opisów katalogowych dokumentów znajdujących się w danej bibliotece. Podstawowe rodzaje katalogów: alfabetyczny -zawiera opisy katalogowe dokumentów w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwy osobowe (nazwiska auto-rów), nazwy ciał zbiorowych oraz tytuły (w przypadku dzieł o nieoznaczonym autorstwie) rzeczowy- zawiera opisy katalogowe uszeregowane w układzie zgodnym z przyjętą klasyfikacją treściową dokumentów. Katalogi biblioteczne mogą być sporządzony w formie kart katalogowych umieszczonych w skrzynkach katalogowych (katalog tradycyjny) lub w postaci kata-logu komputerowego.

Promocje