Haslo: Riksdag

Riksdag, parlament Szwecji; za pierwszy R. uważany jest zjazd 1435; od XVII w. 4-izbowe zgromadzenie stanowe (izby szlachty, mieszczaństwa, duchowieństwa, chłopów), 1866–1970 2-izbowy, od 1971 jednoizbowy (ob. kadencja 4 lata).Ostatnio czytane