Haslo: Riła

Riła, góry w południowo-zachodniej Bułgarii, najwyższe na Półwyspie Bałkańskim; wysokość do 2925 m (Musała); zbudowane z łupków krystalicznych, marmurów, granitów i gnejsów; lasy, powyżej 1800 m kosodrzewina, ponad 2200 murawy alpejskiej; liczne jeziora wysokogórskie; źródła mineralne; turystyka, sporty zimowe i alpinizm; uzdrowiska; park narodowy; w zachodniej części gór Rilski monastyr.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje