Haslo: Riła

Riła, góry w południowo-zachodniej Bułgarii, najwyższe na Półwyspie Bałkańskim; wysokość do 2925 m (Musała); zbudowane z łupków krystalicznych, marmurów, granitów i gnejsów; lasy, powyżej 1800 m kosodrzewina, ponad 2200 murawy alpejskiej; liczne jeziora wysokogórskie; źródła mineralne; turystyka, sporty zimowe i alpinizm; uzdrowiska; park narodowy; w zachodniej części gór Rilski monastyr.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



OPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje