Haslo: Riła

Riła, góry w południowo-zachodniej Bułgarii, najwyższe na Półwyspie Bałkańskim; wysokość do 2925 m (Musała); zbudowane z łupków krystalicznych, marmurów, granitów i gnejsów; lasy, powyżej 1800 m kosodrzewina, ponad 2200 murawy alpejskiej; liczne jeziora wysokogórskie; źródła mineralne; turystyka, sporty zimowe i alpinizm; uzdrowiska; park narodowy; w zachodniej części gór Rilski monastyr.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje