Haslo: Roodepoort

Roodepoort [rụ:dəpurt], do 1977 Roodepoort-Maraisburg, m. w RPA (prow. Gauteng), w zespole miejskim Johannesburga; ok. 190 tys. mieszk.; ośr. wydobycia złota w regionie Witwatersrand; przemysł maszyn., metal., materiałów budowlanych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje