Haslo: Barnim I

Barnim I, ur. ok. 1210, zm. 13 XI 1278, Dąbie, książę szczeciński od 1235, Pomorza Zachodniego od 1264, ojciec Bogusława IV; toczył walki z książętami wielkopolskimi i gdańskimi o rozszerzenie swego księstwa; 1273 zawarł sojusz z książętami wielkopolskimi.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG BIBLIOTECZNY, zbiór uporządkowanych według określonych zasad opisów katalogowych dokumentów znajdujących się w danej bibliotece. Podstawowe rodzaje katalogów: alfabetyczny -zawiera opisy katalogowe dokumentów w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwy osobowe (nazwiska auto-rów), nazwy ciał zbiorowych oraz tytuły (w przypadku dzieł o nieoznaczonym autorstwie) rzeczowy- zawiera opisy katalogowe uszeregowane w układzie zgodnym z przyjętą klasyfikacją treściową dokumentów. Katalogi biblioteczne mogą być sporządzony w formie kart katalogowych umieszczonych w skrzynkach katalogowych (katalog tradycyjny) lub w postaci kata-logu komputerowego.

Promocje