Haslo: Barnim I

Barnim I, ur. ok. 1210, zm. 13 XI 1278, Dąbie, książę szczeciński od 1235, Pomorza Zachodniego od 1264, ojciec Bogusława IV; toczył walki z książętami wielkopolskimi i gdańskimi o rozszerzenie swego księstwa; 1273 zawarł sojusz z książętami wielkopolskimi.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje