Haslo: równowaga genetyczna

równowaga genetyczna, stała częstość występowania genów danej cechy w kolejnych pokoleniach populacji; dotyczy populacji, w których brak mutacji, migracji, selekcji i zmian liczebności; w normalnych populacjach ma charakter zmienny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKWERENDA, zapotrzebowanie użytkownika na informację indywidualną, skierowane do biblioteki. Wymaga poszukiwań w katalogach i kartotekach bibliotecznych, '"bibliografiach i innych "źródłach informacji. Może dotyczyć informacji bibliograficznych (wówczas odpowiada się na nią zestawieniem tematycznym), bądź mieć charakter rzeczowy.

Promocje