Haslo: równowaga genetyczna

równowaga genetyczna, stała częstość występowania genów danej cechy w kolejnych pokoleniach populacji; dotyczy populacji, w których brak mutacji, migracji, selekcji i zmian liczebności; w normalnych populacjach ma charakter zmienny.Ostatnio czytane