Haslo: równowaga genetyczna

równowaga genetyczna, stała częstość występowania genów danej cechy w kolejnych pokoleniach populacji; dotyczy populacji, w których brak mutacji, migracji, selekcji i zmian liczebności; w normalnych populacjach ma charakter zmienny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS KATALOGOWY, opis egzemplarza dokumentu znajdującego się w bibliotece sporządzony (na karcie katalogowej lub w postaci wpisu do komputerowej bazy danych) według określonych zasad. Zawiera przede wszystkim opis bibliograficzny, hasło, sygnaturę książki, ewentualnie także inne informacje, jak elementy charakterystyki treściowej dokumentu (znak klasyfikacji, hasło przedmiotowe, adnotację), numery ewidencji inwentarzowej, określenie miejsca dokumentu w bibliotece.

Promocje