Haslo: równowaga genetyczna

równowaga genetyczna, stała częstość występowania genów danej cechy w kolejnych pokoleniach populacji; dotyczy populacji, w których brak mutacji, migracji, selekcji i zmian liczebności; w normalnych populacjach ma charakter zmienny.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje