Haslo: Barringera, Krater

Barringera, Krater, krater meteorytowy w USA (stan Arizona), na pustyni między m. Flagstaff i Winslow; średnica 1200 m, głęb. 180 m; utworzony ok. 25 tys. lat temu; pierwszy znany krater meteorytowy na powierzchni Ziemi; odkryty 1904.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCYMELIA (gr. keimelion 'klejnot'), grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrowa. Należą tu rękopisy, inkunabuły, pierwsze edycje dzieł klasyków, wyroby sławnych oficyn drukarskich, zabytki sztuki introligatorskiej itp.

Promocje