Haslo: Rúfus Milan

Rúfus Milan, ur. 10 XII 1928, Závažná Poruba, poeta słowac.; nawiązywał do słowac. modernizmu i słowac. folkloru, inspiracji poszukiwał też w sztukach plast.; eseje, przekł. m.in. Psalmów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA MASOWA, ogół jednolitych form masowego uczestnictwa w kulturze, jednolitych wytworów kultury, użytkowanych współcześnie przez wielkie, zróżnicowane masy odbiorców. W węższym znaczeniu określenie form i treści przekazywanych i odbieranych przez środki masowego przekazu. Charakterystyczne cechy: poziom artystyczny dostosowany do tzw. przeciętnych gustów; mieszanie poziomów i gatunków artystycznych; preferowanie rozrywki kosztem bardziej wartościowych treści ideowych i oświatowych;

Promocje