Haslo: Rząd Wojskowy Tymczasowy Centralny pod protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Jego Mości Napoleona Wielkiego

Rząd Wojskowy Tymczasowy Centralny pod protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Jego Mości Napoleona Wielkiego we Lwowie, Centralny Wojskowy Tymczasowy Rząd Obydwóch Galicji, nacz. władza adm. powołana 2 VI 1809 we Lwowie przez księcia J. Poniatowskiego, jako nacz. wodza wojsk pol., w imieniu Napoleona I; składał się z przewodniczącego (S. Zamoyski) i 4 czł.; organizował administrację i sądownictwo na ziemiach zaboru austr. zajętych przez wojsko pol. podczas wojny Księstwa Warsz. z Austrią 1809; istniał do XII 1809.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMULTIMEDIA, zintegrowane media interaktywne; programy i sprzęt umożliwiające przetwarzanie, prezentowanie, przekazywanie i archiwizowanie informacji w postaci tekstów, obrazów, dźwięku, animacji, sekwencji wideofonicznych symulacji komputerowych; służą rozrywce (np. gry komputerowe) lub edukacji (np. encyklopedia multimedialna), oddziałuj ą na wszystkie zmysły, wymagają ze strony użytkownika interakcji. Obecnie pojęcie multimediów odnosi się przede wszystkim do techniki komputerowej, bo tylko ona na razie daje możliwość dostępu do Internetu, odczytywania CD-ROM i DVD. W niedalekiej przyszłości multimedia będą zapewne dostępne za pośrednictwem ogólnoświatowej infostrady, która połączy telewizję interaktywną i Internet.

Promocje