Haslo: Rząd Wojskowy Tymczasowy Centralny pod protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Jego Mości Napoleona Wielkiego

Rząd Wojskowy Tymczasowy Centralny pod protekcją Najjaśniejszego Cesarza i Króla Jego Mości Napoleona Wielkiego we Lwowie, Centralny Wojskowy Tymczasowy Rząd Obydwóch Galicji, nacz. władza adm. powołana 2 VI 1809 we Lwowie przez księcia J. Poniatowskiego, jako nacz. wodza wojsk pol., w imieniu Napoleona I; składał się z przewodniczącego (S. Zamoyski) i 4 czł.; organizował administrację i sądownictwo na ziemiach zaboru austr. zajętych przez wojsko pol. podczas wojny Księstwa Warsz. z Austrią 1809; istniał do XII 1809.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBURZA MÓZGÓW, metoda zespołowego twórczego myślenia polegająca na zgłaszaniu przez uczestników jak największej liczby propozycji rozwiązania określonego problemu, przy wstępnym założeniu, że każdy pomysł jest dobry, a żadnych pomysłów, choćby pozornie wydawały się absurdalne, nie wolno oceniać przed wyczerpaniem inwencji uczestników.

Promocje