Haslo: Klub Rzymski

Klub Rzymski, międzynarodowa organizacja uczonych i praktyków, zwłaszcza gospodarczych, utworzona 1968 w Rzymie z inicjatywy A. Peccei, zarejestrowana 1973, siedziba w Genewie; inicjuje badania, opracowuje raporty z zakresu problematyki globalnej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADMINISTRATOR BAZY DANYCH, database administrator, DBA, Inform. osoba zajmująca się utrzymaniem i ochroną bazy danych, kontrolą przestrzegania zasad dostępu do bazy danych przez poszczególnych jej użytkowników.

Promocje