Haslo: Klub Rzymski

Klub Rzymski, międzynarodowa organizacja uczonych i praktyków, zwłaszcza gospodarczych, utworzona 1968 w Rzymie z inicjatywy A. Peccei, zarejestrowana 1973, siedziba w Genewie; inicjuje badania, opracowuje raporty z zakresu problematyki globalnej.Ostatnio czytane