Haslo: Sabha

Sabha, Sabhā, m. w środkowej Libii (Fazzan), w oazie Sabha; 130 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. regionu uprawy palmy daktylowej, zbóż, tytoniu i hodowli owiec; przemysł spoż.; rzemiosło; lotnisko; uniwersytet.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje