Haslo: Sabha

Sabha, Sabhā, m. w środkowej Libii (Fazzan), w oazie Sabha; 130 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. regionu uprawy palmy daktylowej, zbóż, tytoniu i hodowli owiec; przemysł spoż.; rzemiosło; lotnisko; uniwersytet.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje