Haslo: Sabinianie

Sabinianie, Sabiniani, nazwa jednej z 2 szkół prawniczych działających w Rzymie w I i II w. n.e., zał. przez Capito, prawnika rzymskiego żyjącego w czasach Augusta; nazwa szkoły pochodzi od Sabinusa, który był jej przywódcą; tradycja szkoły, poprzez dzieła prawników rzymskich z II i III w. oraz kodyfikację justyniańską, wywarła wpływ na poźniejsze eur. systemy prawa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAKCYDENS, druk okolicznościowy, użytkowy lub informacyjny (np. ulotka. cennik, kalendarz, instrukcja. program, formularz, bilet, karta pocztowa, prospekt) nie będący książką ani czasopismem.

Promocje