Haslo: Sabinianie

Sabinianie, Sabiniani, nazwa jednej z 2 szkół prawniczych działających w Rzymie w I i II w. n.e., zał. przez Capito, prawnika rzymskiego żyjącego w czasach Augusta; nazwa szkoły pochodzi od Sabinusa, który był jej przywódcą; tradycja szkoły, poprzez dzieła prawników rzymskich z II i III w. oraz kodyfikację justyniańską, wywarła wpływ na poźniejsze eur. systemy prawa.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNORMA, dokument techniczno-prawny; urzędowy lub zwyczajowy przepis ustalający obowiązkowe właściwości wyrobów, sposób wykonania określonych czynności.

Promocje