Haslo: Salamanka

Salamanka, Salamanca, m. w zachodniej Hiszpanii (region Kastylia-León), nad rz. Tormes (dopływ Duero); ośr. adm. prow. Salamanka; 155 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. regionu roln. i turyst.; przemysł spoż., skórz., włók., chem.; jubilerstwo; węzeł komunik., port lotn.; 3 uniw. (najstarszy zał. 1218); muzea; staroż. rzymska Salmantica; poł. XIII–XVI w. znaczny ośr. gosp., kult. i nauk. (słynny uniw.); 1936–37 kwatera gł. gen. F. Franco; jeden z gł. zespołów zabytkowych Hiszpanii; kościoły, m.in. katedry — rom. (XII, XIII w.) i nowa (XVI–XVIII w.); rezydencje średniow. i renes.; pałace; Plaza Mayor — plac z reprezentacyjnymi budowlami (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFOSTRADA, autostrada telekomunikacyjna, autostrada informatyczna, określenia stosowane do idei politycznych i gospodarczych, których ostatecznym celem jest zapewnienie powszechnej dostępności światowych sieci komputerowych. Służyć ma temu m.in. idea ogromnej sieci światłowodowej oplatającej cały glob, umożliwiającej szybki przepływ wszelkich informacji przetworzonych na zapis cyfrowy.

Promocje