Haslo: Salamanka

Salamanka, Salamanca, m. w zachodniej Hiszpanii (region Kastylia-León), nad rz. Tormes (dopływ Duero); ośr. adm. prow. Salamanka; 155 tys. mieszk. (2005); ośr. handl. regionu roln. i turyst.; przemysł spoż., skórz., włók., chem.; jubilerstwo; węzeł komunik., port lotn.; 3 uniw. (najstarszy zał. 1218); muzea; staroż. rzymska Salmantica; poł. XIII–XVI w. znaczny ośr. gosp., kult. i nauk. (słynny uniw.); 1936–37 kwatera gł. gen. F. Franco; jeden z gł. zespołów zabytkowych Hiszpanii; kościoły, m.in. katedry — rom. (XII, XIII w.) i nowa (XVI–XVIII w.); rezydencje średniow. i renes.; pałace; Plaza Mayor — plac z reprezentacyjnymi budowlami (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje