Haslo: sandomierski, powiat

sandomierski, powiat, pow. ziemski w południowo-wschodniej części woj. świętokrz.; dzieli się na 9 gmin; siedziba starostwa w Sandomierzu; inne m.: Zawichost, Koprzywnica; falista wyżyna; wąwozy lessowe; gł. rz.: Wisła (w większości graniczna), Koprzywianka; złoża: wapienia, margla, iłowca, piasku; region roln. (zwł. sadowniczy) o b. dobrych glebach; w Sandomierzu największa w południowo-wschodniej Polsce giełda owocowo-warzywna.Ostatnio czytane