Haslo: satrapa

satrapa [staropers., ‘obrońca kraju’], w starożytnej Persji zarządca satrapii, pocz. o uprawnieniach adm. i sądowych, później także wojsk.; człowiek despotyczny, tyran.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje