Haslo: saturacji strefa

saturacji strefa, strefa nasycenia wodą, geol. strefa gruntu, w której wszystkie spękania i pory są wypełnione wodą; obejmuje część warstwy wodonośnej położoną poniżej zwierciadła wód gruntowych.Ostatnio czytane