Haslo: saturacji strefa

saturacji strefa, strefa nasycenia wodą, geol. strefa gruntu, w której wszystkie spękania i pory są wypełnione wodą; obejmuje część warstwy wodonośnej położoną poniżej zwierciadła wód gruntowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZASIĘG BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zasięg bibliografii, jest określony przez cechy wydawniczo-formalne dokumentów zarejestrowanych w bibliografii: zasięg bibliografii autorski jest wyznaczony przez autorstwo zarejestrowanych dokumentów (np. w bibliografii osobowej); zasięg bibliografii chronologiczny wyznacza data wydania dokumentów (np. w bibliografii bieżącej, bibliografii retrospektywnej); inne rodzaje: zasięg bibliografii językowy; piśmienniczy; terytorialny.

Promocje