Haslo: Saturnalia

Saturnalia mit. rzym. w starożytnym Rzymie radosne święta ku czci Saturna (17–23 XII), podczas których panowie usługiwali przy stole swym niewolnikom.Ostatnio czytane