Haslo: Satyra na leniwych chłopów

Satyra na leniwych chłopów, tytuł nadany przez wydawcę wierszowi zaczynającemu się od słów: „Chytrze bydlą z pany kmiecie...”, nieznanego autora — szlachcica pol. z poł. XV w.; jedyny zachowany w całości średniow. utwór satyr.; odzwierciedla antagonizm szlachecko-chłopski.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPATENT, przyznane autorowi lub właścicielowi wynalazku, potwierdzone aktem właściwego organu (opis patentowy), prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze danego państwa (kilku państw).

Promocje