Haslo: Saurimo

Saurimo, dawniej Vila Henrique de Carvalho, m. w północno-wschodniej Angoli, nad rz. Chicapa; ośr. adm. prow. Lunda Sul; 40 tys. mieszk. (2005); centrum handl.-usługowe regionu wydobycia diamentów oraz uprawy kukurydzy, manioku, fasoli; przemysł spoż.; lotnisko.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPUBLICYSTYKA, publiczna wypowiedź na aktualne tematy społeczne, kulturalne, polityczne, naukowe; omawia, interpretuje i wartościuje fakty z przyjętego punktu widzenia, proponuje rozwiązania, próbuje przekonać do nich czytelnika (słuchacza). Współcześnie publicystyka uprawiana jest przede wszystkim w prasie (w postaci artykułów), radiu, telewizji (komentarze, dyskusje gadających głów, wywiady, talk-show, reportaż radiowy lub telewizyjny). Elementy publicystyczne pojawiają się w literaturze pięknej, filmie, teatrze. W szerszym znaczeniu publicystyka utożsamiana jest często z ogółem publikacji prasowych.

Promocje