Haslo: Schlüter Poul

Schlüter [slụ̈tər] Poul, ur. 3 IV 1929, Tønder, polityk duński; 1974–77 i 1981–93 przywódca Konserwatywnej Partii Lud.; 1982–93 premier rządu koalicji centroprawicowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAKRES BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zakres bibliografii jest wyznaczany przez cechy treściowe materiałów zarejestrowanych w bibliografii. Zakres bibliografii ogólny (pełny) mają bibliografie rejestrujące materiały o różnej treści (np. bibliografia narodowa). Zakres bibliografii ograniczony maja bibliografie, w których materiał jest dobierany w zależności od przedmiotu (tematu) bibliografii (np. bibliografia na temat komputeryzacji bibliotek).

Promocje