Haslo: Schönbein Christian Friedrich

Schönbein [szọ̈:nbain] Christian Friedrich, ur. 18 X 1799, Metzingen, zm. 20 VIII 1868, Sauerberg k. Baden-Baden; chemik niemiecki; profesor uniw. w Bazylei; badania w dziedzinie elektrochemii, nad pasywacją żelaza; otrzymał bawełnę strzelniczą (nitrocelulozę), odkrył i nazwał ozon oraz zbadał jego właściwości.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje