Haslo: Schwalbe Gustaw Albert

Schwalbe [szwạlbə] Gustaw Albert, ur. 1 VIII 1844, Quendlinburg, zm. 23 IV 1916, Strassburg (ob. Strasburg), niem. anatom i antropolog; profesor uniw. m.in. w Jenie, Strasburgu; badania kopalnych szczątków ludzkich oraz ras człowieka współcz.; prace z zakresu antropologii porównawczej i antropogenezy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje