Haslo: Schwalbe Gustaw Albert

Schwalbe [szwạlbə] Gustaw Albert, ur. 1 VIII 1844, Quendlinburg, zm. 23 IV 1916, Strassburg (ob. Strasburg), niem. anatom i antropolog; profesor uniw. m.in. w Jenie, Strasburgu; badania kopalnych szczątków ludzkich oraz ras człowieka współcz.; prace z zakresu antropologii porównawczej i antropogenezy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje