Haslo: Semkowicz Władysław Aleksander

Semkowicz Władysław Aleksander, ur. 8 V 1878, Lwów, zm. 19 II 1949, Kraków, historyk; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; wydawca źródeł, autor map hist.; badacz dziejów średniowiecza oraz nauk pomocniczych historii (gł. genealogii, heraldyki i paleografii); Ród Awdańców w wiekach średnich, Paleografia łacińska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowENCYKLOPEDIA, "wydawnictwo informacji bezpośredniej zawierające zbiór wiadomości ze wszystkich dziedzin wiedzy (encyklopedia ogólna) lub jednej dziedziny, epoki, terytorium (encyklopedie specjalne), opracowane w postaci artykułów (zawierających ogólne informacje na dany temat, czasem też fotografie, mapy, wykresy itp.) uporządkowanych najczęściej alfabetycznie według "haseł. Korzystanie z encyklopedii ułatwia żywa pagina, wstęp, odsyłacze, wykaz skrótów, spis tablic, indeksy, a w encyklopediach o układzie rzeczowym także spis treści. W II połowie 1. 90. nastąpił szybki rozwój encyklopedii multimedialnych, utrwalonych i upowszechnianych na dyskach optycznych, niekiedy dostępnych w Internecie, dających użytkownikowi wszystkie narzędzia multimediów (prezentacje wizualne, dźwiękowe, hipertekst, hipermedia, duże możliwości wyszukiwawcze, łatwość przemieszczania się pomiędzy informacjami itp.).

Promocje