Haslo: Semkowicz Władysław Aleksander

Semkowicz Władysław Aleksander, ur. 8 V 1878, Lwów, zm. 19 II 1949, Kraków, historyk; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; czł. PAU; wydawca źródeł, autor map hist.; badacz dziejów średniowiecza oraz nauk pomocniczych historii (gł. genealogii, heraldyki i paleografii); Ród Awdańców w wiekach średnich, Paleografia łacińska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowISSN (International Standard Serial Number, Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego), symbol nadawany każdemu wydawnictwu ciągłemu, złożony z dwu 4-cyfrowych części połączonych łącznikiem; obowiązuje od 1975 (norma ISO), w Polsce od 1977.

Promocje