Haslo: Shimizu

Shimizu [śimidzu], część m. Shizuoka, w Japonii (Honsiu), nad zat. Suruga (O. Spokojny), do IV 2003 samodzielne miasto; ok. 230 tys. mieszk.; produkcja motocykli, statków rybackich, przemysł petrochemiczny, elektroniczny, rybny, hutnictwo aluminium; ważny port rybacki i baza dalekomor. rybołówstwa; port handlowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTEZAURUS, pierwotnie: zbiór, skarbnica określonego języka, słownik (np. Thesaurus linguae latinae R. Estienne'a, 1531). Obecnie w informacji naukowej określenie: zbioru uporządkowanych (alfabetycznie, hierarchicznie, kategoriami) terminów z określonej dziedziny wiedzy, służącego do przekładu wyrazów z jednego lub wielu języków naturalnych na język informacyjny. Tezaurusy mogą tworzyć system (kompletny zbiór terminów z obszernej dziedziny wiedzy) złożony zwykle z: tezaurusa centralnego (kompletne słownictwo) lub tezaurusa podstawowego (główne terminy) i spójnych z nimi tezaurusów cząstkowych lub tezaurusów specjalistycznych (branżowych, dziedzinowych); pierwszym tezaurusem był W. K. Paulusa Descriptor dictionary... (1959).

Promocje