Haslo: Shimizu

Shimizu [śimidzu], część m. Shizuoka, w Japonii (Honsiu), nad zat. Suruga (O. Spokojny), do IV 2003 samodzielne miasto; ok. 230 tys. mieszk.; produkcja motocykli, statków rybackich, przemysł petrochemiczny, elektroniczny, rybny, hutnictwo aluminium; ważny port rybacki i baza dalekomor. rybołówstwa; port handlowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWYDAWNICTWO CIĄGŁE, wydawnictwo o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się w określonych lub nie określonych odstępach czasu, częściami opatrzonymi wspólnym tytułem i zwykle oznaczonymi numerycznie lub chronologicznie (numery, zeszyty, tomy, roczniki). Do wydawnictw ciągłych należą: wydawnictwa periodyczne wydawnictwa seryjne i wydawnictwa zbiorowe.

Promocje