Haslo: Shimizu

Shimizu [¶imidzu], czę¶ć m. Shizuoka, w Japonii (Honsiu), nad zat. Suruga (O. Spokojny), do IV 2003 samodzielne miasto; ok. 230 tys. mieszk.; produkcja motocykli, statków rybackich, przemysł petrochemiczny, elektroniczny, rybny, hutnictwo aluminium; ważny port rybacki i baza dalekomor. rybołówstwa; port handlowy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, czę¶ć pi¶miennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony ¶rodkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje