Haslo: Siennica

Siennica, w. gminna w woj. mazow. (pow. miński), nad Sienniczką (pr. dopływ Świdra); ośr. usługowy regionu roln.; drobny przemysł; prawa miejskie 1526–1870; ośr. sztuki lud. (m.in. tkactwo); kościół (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowARTYKUŁ, utwór naukowy, publicystyczny, literacki, będący samodzielną piśmienniczo częścią większej całości. (np. czasopisma, wydawnictwa zbiorowego): z reguły omawia problem, wyprowadza wnioski i uogólnienia, zmierzając do udowodnienia postawionej tezy lub uzasadnienia postulatów.

Promocje