Haslo: Siennica

Siennica, w. gminna w woj. mazow. (pow. miński), nad Sienniczką (pr. dopływ Świdra); ośr. usługowy regionu roln.; drobny przemysł; prawa miejskie 1526–1870; ośr. sztuki lud. (m.in. tkactwo); kościół (XVIII w.).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje