Haslo: Sikorski Mieczysław

Sikorski Mieczysław, ur. 9 VI 1928, Częstochowa, zm. 23 II 1991, Popowo, generał wojsk lotniczych; komendant Inst. Techn. Wojsk Lotn. w Warszawie, od 1986 profesor tamże; długoletni szef Techniki Lotn. MON i zast. Gł. Inspektora Techniki WP; twórca programu rozwoju pol. wojsk. techniki lotn., wyboru samolotów dla pol. lotnictwa, inicjator budowy pol. samolotów i śmigłowców wojskowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZBIORY BIBLIOTECZNE, opracowany i uporządkowany zbiór dokumentów stanowiących majątek biblioteki. Należą tu wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz tzw. zbiory specjalne, do których zalicza się: dokumenty dźwiękowe (np. kasety magnetofonowe, płyty kompaktowe z nagraniami muzycznymi); dokumenty elektroniczne (np. dyskietki komputerowe); dokumenty ikonograficzne; dokumenty kartograficzne; dokumenty oglądowe; dokumenty słuchowo-oglądowe; dokumenty normalizacyjne; mikroformy; rękopisy. W zależności od rodzaju, wielkości biblioteki i charakteru poszczególnych materiałów zbiory przechowywane są w magazynach, w wypożyczalni, jako księgozbiór podręczny. Biblioteka gromadzi i opracowuje zbiory w celu ich udostępniania.

Promocje