Haslo: Sikorski Mieczysław

Sikorski Mieczysław, ur. 9 VI 1928, Częstochowa, zm. 23 II 1991, Popowo, generał wojsk lotniczych; komendant Inst. Techn. Wojsk Lotn. w Warszawie, od 1986 profesor tamże; długoletni szef Techniki Lotn. MON i zast. Gł. Inspektora Techniki WP; twórca programu rozwoju pol. wojsk. techniki lotn., wyboru samolotów dla pol. lotnictwa, inicjator budowy pol. samolotów i śmigłowców wojskowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje