Haslo: Sikorski Mieczysław

Sikorski Mieczysław, ur. 9 VI 1928, Częstochowa, zm. 23 II 1991, Popowo, generał wojsk lotniczych; komendant Inst. Techn. Wojsk Lotn. w Warszawie, od 1986 profesor tamże; długoletni szef Techniki Lotn. MON i zast. Gł. Inspektora Techniki WP; twórca programu rozwoju pol. wojsk. techniki lotn., wyboru samolotów dla pol. lotnictwa, inicjator budowy pol. samolotów i śmigłowców wojskowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje