Haslo: silence mayday

silence mayday [sạıləns mẹıdeı; ang.], nakaz milczenia skierowany do radiostacji zakłócających lub mogących zakłócać częstotliwość niebezpieczeństwa.Ostatnio czytane