Haslo: skarga

skarga, prawo pot. określenie powództwa w sprawie cywilnym lub środka odwoławczego; w procesie karnym — aktu oskarżenia prywatnego; s. konstytucyjna, szczególny środek prawny przysługujący osobie fiz., pozwalający jej na zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego o zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć organów państwowych.Ostatnio czytane