Haslo: skrzynia biegów

skrzynia biegów, skrzynka biegów, skrzynia (skrzynka) prędkości, przekładnia mech. o zmiennym przełożeniu, rodzaj skrzyni przekładniowej; zmiana biegu umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej wału korbowego do prędkości pojazdu; w s.b. automatycznych kierowca nastawia zakres pracy s.b., a dobór przełożenia odbywa się samoczynnie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje