Haslo: słonie

słonie, 2 współcz. gatunki ssaków z rodziny słoniowatych (do której należy też wymarły mamut); chwytna trąba powstała ze zrośnięcia nosa z wargą górną; siekacze szczęki górnej (zw. ciosami, a błędnie kłami) dł. do 3 m; w każdej połowie szczęk funkcjonuje 1 trzonowiec, wymieniany w miarę ścierania się; kłów brak; roślinożerne; żyją w grupach rodzinnych przewodzonych przez dominującą samicę; odznaczają się dużą wrażliwością i bardzo dobrą pamięcią; s. afrykański (Loxodonta africana, wys. w kłębie do 4 m), s. indyjski (Elephas maximus, wys. w kłębie ok. 3,2 m).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje