Haslo: Snella prawo

Snella prawo, prawo Snelliusa, fiz. podstawowe prawo optyki geometrycznej: stosunek sinusów kąta padania promienia fali α do kąta załamania β na granicy 2 ośr. jest równy stosunkowi prędkości v1 i v2 fali w tych ośr.; sinα/sinβ = v1/v2.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFILMOTEKA: 1. Zbiór filmów oraz innych dokumentów i materiałów dotyczących sztuki filmowej (np. plakaty, projekty dekoracji, recenzje, książki), gromadzony w archiwach lub wytwórniach filmowych. 2. Miejsce przechowywania materiałów filmowych. 3. Potoczna nazwa archiwum filmowego.

Promocje