Haslo: Snella prawo

Snella prawo, prawo Snelliusa, fiz. podstawowe prawo optyki geometrycznej: stosunek sinusów kąta padania promienia fali α do kąta załamania β na granicy 2 ośr. jest równy stosunkowi prędkości v1 i v2 fali w tych ośr.; sinα/sinβ = v1/v2.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje