Haslo: Snella prawo

Snella prawo, prawo Snelliusa, fiz. podstawowe prawo optyki geometrycznej: stosunek sinusów kąta padania promienia fali α do kąta załamania β na granicy 2 ośr. jest równy stosunkowi prędkości v1 i v2 fali w tych ośr.; sinα/sinβ = v1/v2.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje