Haslo: So Dzongdzu

So Dzongdzu, ur. 18 V 1915, Koczhang (prow. Dzolla Pn.), zm. XII 2000, Seul, poeta koreań.; pocz. nowatorskie formy poet. (poezja sensualna), później utwory zbliżone do formy pieśni lud., nawiązujące do tradycji rodzimego szamanizmu i buddyzmu; własna, poet. wizja historii Korei.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje