Haslo: Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego

Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskiego, arab. Hizb al-Bas al-Arabi al-Isztiraki, Hizb al-Ba‘t al-‘Arabi al-Ištirākī, Al-Bas, Baas, utw. 1953 z połączenia Partii Odrodzenia Arab. (zał. 1943 w Damaszku) i syr. Arab. Partii Socjalist.; partia panarabska (organizacje m.in. w Syrii, Iraku, Libanie, Jordanii), uznająca szczególne posłannictwo świata arabskiego; twórcą ideologii partii zawartej w pracy Fi sabil al-baas syr. polityk M. Aflak; od 1966 brak ogólnoarabskiego kierownictwa; od 1963 rządząca w Syrii, 1968–2003 — w Iraku.Ostatnio czytane