Haslo: sodu chlorek

sodu chlorek, sól kuchenna, NaCl, związek nieorg., kryształy; występuje jako minerał halit, jako składnik wody mor. i solanek; jeden z podstawowych surowców przemysłu chem., w lecznictwie (0,9-procentowy wodny roztwór ch.s. to roztwór fizjol.), stosowany także do celów spoż. (pod nazwą sól kuchenna, pot. sól), do konserwowania żywności.Ostatnio czytane