Haslo: sporogonia

sporogonia [gr. spóros ‘nasienie’, gónos ‘zrodzenie’, ‘spłodzenie’, ‘potomek’], wielokrotne podziały jądra i cytoplazmy zygoty niektórych pasożytniczych pierwotniaków (gł. sporowców właściwych); prowadzi do powstania form inwazyjnych — sporozoitów.Ostatnio czytane