Haslo: „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”

„Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, czasopismo poświęcone historii sztuki pol., wyd. przez AU w Krakowie 1877–1915; 1917–39 i 1948–52 pod nazwą „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”; publikowało oprac. dotyczące zabytków, materiały źródłowe, rysunki inwentaryzacyjne i fotografie, sprawozdania z prac wykopaliskowych.Ostatnio czytane