Haslo: „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”

„Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, czasopismo poświęcone historii sztuki pol., wyd. przez AU w Krakowie 1877–1915; 1917–39 i 1948–52 pod nazwą „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”; publikowało oprac. dotyczące zabytków, materiały źródłowe, rysunki inwentaryzacyjne i fotografie, sprawozdania z prac wykopaliskowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPROSTOWANIE, wyjaśnienie, formalna replika na wypowiedzi dziennikarskie zawierające błędy lub pomyłki rzeczowe (np. faktograficzne). Sprostowanie może odnosić się do każdej wypowiedzi dziennikarskiej. Zasady zamieszczania sprostowań reguluje prawo prasowe. W Polsce redakcja powinna zamieścić sprostowanie: w dzienniku - do 7 dni, w czasopiśmie -w jednym z trzech kolejnych numerów, radiu i telewizji - do 14 dni.

Promocje