Haslo: „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”

„Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, czasopismo poświęcone historii sztuki pol., wyd. przez AU w Krakowie 1877–1915; 1917–39 i 1948–52 pod nazwą „Prace Komisji Historii Sztuki PAU”; publikowało oprac. dotyczące zabytków, materiały źródłowe, rysunki inwentaryzacyjne i fotografie, sprawozdania z prac wykopaliskowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRAWO DO INFORMACJI, jedno z podstawowych praw obywatelskich, zagwarantowane dokumentami międzynarodowymi oraz przepisami prawnymi poszczególnych państw demokratycznych. Oznacza, że każdy człowiek ma prawo otrzymywać i przekazywać informacje i idee bez ingerencji władz publicznych. Ma też prawo do dostępu do informacji o działalności organów publicznych. Prawo do informacji może być ograniczone tylko ze względu na ochronę praw i wolności innych ludzi oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu państwa.

Promocje