Haslo: Stanisława, Świętego, Biskupa i Męczennika, Order

Stanisława, Świętego, Biskupa i Męczennika, Order, dawne odznaczenie pol., ustanowiony 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako drugi po Orderze Orła Białego; 1921 zastąpiony Orderem Odrodzenia Polski.Ostatnio czytane