Haslo: Stanisława, Świętego, Biskupa i Męczennika, Order

Stanisława, Świętego, Biskupa i Męczennika, Order, dawne odznaczenie pol., ustanowiony 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako drugi po Orderze Orła Białego; 1921 zastąpiony Orderem Odrodzenia Polski.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje