_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służ±cych do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawarto¶ć: tytuł, podtytuł, okre¶lenie częstotliwo¶ci ukazywania się, numer bież±cy w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku ksi±żki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawarto¶ć: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców ksi±żki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejno¶ci wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje