Haslo: Staropruska, Nizina

Staropruska, Nizina, południowo część Pobrzeży Wschodniobałtyckich, w Polsce i Rosji (obw. kaliningradzki); faliste równiny (Ornecka), nieckowate obniżenia (Niz. Sępopolska), na południowym zachodzie morenowe Wzniesienia Górowskie (wys. do 216 m, G. Zamkowa); nieliczne jeziora.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWOLNOŚĆ SŁOWA, jedno z podstawowych praw człowieka, dotyczy prawa do swobodnego wypowiadania poglądów. Zagwarantowana przez dokumenty międzynarodowe i przepisy prawne poszczególnych państw demokratycznych. Konstytucja RP uznaje, że każdemu obywatelowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz zakazuje jakiejkolwiek cenzury środków masowego przekazu. Z wolnością słowa wiąże się prawo do informacji. Wolność słowa może być ograniczana ze względu na poszanowanie praw innych osób, ochronę bezpieczeństwa narodowego, ochronę zdrowia i moralności.

Promocje