Haslo: starorzecze

starorzecze, jezioro meandrowe, fragment dawnego meandru oddzielonego groblą od nowego koryta rzecznego; powstaje wskutek przecięcia przez rzekę nasady (szyi) meandra; pocz. wypełnione wodą, szybko ulega zamuleniu i zarasta roślinnością.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG PRZEDMIOTOWY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według treści dzieła w porządku alfabetycznym haseł, którymi są tematy wraz z określnikami. Katalog przedmiotowy nie wiąże dziedzin wiedzy (nie tworzy logicznie stopniowanej całości), lecz je rozdziela w szereg pojedynczych, samodzielnych tematów.

Promocje