Haslo: stawonogi

stawonogi, Arthropoda, najliczniejszy typ zwierząt; ponad 1,5 mln opisanych gatunków; ciało pokryte chitynowym oskórkiem, podzielone na segmenty, odnóża członowane, połączone stawowo; do stawonogów należą: trylobitokształtne (formy wymarłe), skorupiaki, szczękoczułkowce (staroraki, pajęczaki i niekiedy kikutnice) oraz tchawkowce (wije i owady); według innego podziału: skorupiaki, szczękoczułkowce, sześcionogie (skrytoszczękie i owady) oraz wije.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje