Haslo: stenga

stenga [niem.], żegl. wyższa (nad kolumną) część masztu statku żaglowego; otrzymuje dodatkowo nazwę masztu, np. grotstenga, bezanstenga.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS BIBLIOGRAFICZNY, uporządkowany według określonych zasad zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w nie zmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Promocje