Haslo: Stulginskis Aleksandras

Stulginskis Aleksandras, ur. 26 II 1885, k. Taurogów, zm. 22 IX 1969, Kowno, polityk litew.; współtwórca (1917) i przywódca partii chrześc.-demokr.; 1920–22 marsz. Sejmu Ustawodawczego (p.o. prezydenta państwa); 1922–VI 1926 prezydent; XII 1926–IV 1927 marsz. Sejmu; VI 1941–1954 na zesłaniu w łagrze na Syberii.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje