Haslo: Super-Kamiokande

Super-Kamiokande, podziemny detektor do badania neutrin oraz do poszukiwania rozpadów protonów; zbudowany 1995 w kopalni Kamioka w Japonii, zastąpił mniejszy detektor o nazwie Kamiokande.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOLUMNA poligr. odpowiednio uformowany (przełamany) skład tekstu i ilustracji, odpowiadający jednej stronicy książki, czasopisma lub gazety. Kolumna składa się z jednego lub kilku łamów.

Promocje