Haslo: Susman Margarete

Susman Margarete, ur. 14 X 1872, Hamburg, zm. 16 I 1966, Zurych, żydowska poetka, pisarka, teolog; jako pierwsza po II wojnie świat. podjęła teol. refleksję nad Holocaustem z punktu widzenia bibl.; Das Buch Hiob und das Schicksal des Jüdischen Volkes.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje