Haslo: symultanizm

symultanizm [łac. simul ‘równocześnie’], szt. plast. odmiana malarstwa abstrakcyjnego; zainicjowany 1912–13 przez R. Delaunaya, opierał się na zasadzie kontrastu symultanicznego, definiowanego jako wzajemne uzupełnianie się i potęgowanie barw, ujmowanych w abstrakcyjne kręgi.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowADNOTACJA: l. Zwięzła charakterystyka dokumentu dotycząca jego treści i (lub) cech pozatreściowych (formalnowydawniczych) specyficznych dla danego dokumentu Stosowana np. w bibliografii odnotowanej. katalogu obrazkowym. Rodzaje adnotacji: wyjaśniająca, zawartościowa, księgoznawcza, zalecająca. 2. Potocznie: uwaga, dopisek. przypis, notatka - sporządzone w postaci pisemnej.

Promocje