Haslo: Szewczenko Taras

Szewczenko Taras, ur. 9 III 1814, Moryńce (obwód czerkaski), zm. 10 III 1861, Petersburg, wybitny ukraiński poeta, malarz; członek tajnego ukraińskiego bractwa Cyryla i Metodego, 1847–57 na zesłaniu; twórca nowoczesnej literatury narodowej; wiersze i ballady romantyczne (zbiór Kobzarz), liryki elegijne, poematy obyczajowe, historyczne i autobiograficzne (Sen, Heretyk), powieści, dramaty; malarstwo realistyczne (portrety, m.in. Katarzyna).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Etapy procesu komunikacji: 1) inicjatywa nadawcy, by przekazać określone treści, 2) kodowanie (przełożenie treści na określone zachowania - np. język, gesty), 3) nadawanie (przekazanie wiadomości za pośrednictwem określonych zachowań), 4) odbiór (percepcja zachowań nadawcy przez narządy zmysłów odbiorcy), 5) odkodowywanie (przełożenie odebranych sygnałów na wiadomość), 6) interpretacja wiadomości (przypisanie przez odbiorcę znaczenia odebranej wiadomości - w kontekście jego ogólnej wiedzy o świecie).

Promocje