Haslo: szkliwo wulkaniczne

szkliwo wulkaniczne, bezpostaciowy produkt gwałtownego zestalenia przechłodzonego stopu magmowego o odpowiednio wysokiej lepkości, który wskutek bardzo szybkiego ochłodzenia nie uległ krystalizacji; zawiera krzemionkę SiO2 i tlenek glinu Al2O3 w formie tetraedrów tworzących łańcuchy lub sieci; składnik skał wylewnych; np. pumeks, obsydian.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje