Haslo: szkliwo wulkaniczne

szkliwo wulkaniczne, bezpostaciowy produkt gwałtownego zestalenia przechłodzonego stopu magmowego o odpowiednio wysokiej lepkości, który wskutek bardzo szybkiego ochłodzenia nie uległ krystalizacji; zawiera krzemionkę SiO2 i tlenek glinu Al2O3 w formie tetraedrów tworzących łańcuchy lub sieci; składnik skał wylewnych; np. pumeks, obsydian.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



MATERIAŁY POMOCNICZO-INFORMACYJNE, części składowe wydawnictw, zwłaszcza książki, czasopisma, tekstów zapisanych na nośnikach elektronicznych, ułatwiające korzystanie z zawartości treściowej wydawnictw (np. słownik użytych terminów, wykaz skrótów, spis treści, streszczenie, paginacja, żywa pagina, indeksy).

Promocje