Haslo: Szkoła Narodowa Polska w Paryżu

Szkoła Narodowa Polska w Paryżu, szkoła batiniolska, liceum pol. zał. 1842 w Paryżu, w dzielnicy Batignolles, z inicjatywy pol. działaczy emigr. z gen. J. Dwernickim na czele; program szkoły szeroko uwzględniał treści związane z historią Polski, kulturą i językiem; przy szkole powstała bogata biblioteka, w której skład weszły zbiory i archiwa emigr.; działała do 1922 i 1946–63.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje